Produktkategorier
Others

Lagerinredning - inred ditt lager optimalt

När du ska inreda ditt verksamhetslager så kan det hastigt uppstå en del förvirring runt hur man egentligen inreder ett lager på bästa sätt. Hur ska det inredas, så att det får den optimala lagerinredningen? Det är flera saker att ta ställning till när du ska till att inreda ditt lager, och möjligheterna för din lagerinredning beror på ditt lager. Här i detta inlägg så ska vi se närmare på hur du inreder ditt lager optimalt, och vad du ska ta ställning till, innan du börjar inreda lagret. 

 

Lagrets inredning är viktig för arbetseffektiviteten och förvaringsmöjligheterna 

Ett lager kan snabbt bli rörigt och oöverskådligt om det inte är byggt med struktur. Inredningen av lagret har nämligen stort inflytande på effektiviteten på arbetsplatsen och förvaringsmöjligheterna som finns på lagret. Det hjälper verkligen om man har ett lager med struktur och system. Dina varor ska helst sättas in i systemet och förvaras på det mest optimala sättet. Oavsett vilken typ av varor du har förvarade på lagret, så ska de naturligtvis alltid förvaras säkert. Dessa åtgärder gör det lättare att hitta de rätta varorna i den dagliga driften, och minskar risken för olyckor på lagret. 

 

Förarbete innan lagret inreds

Det finns inte EN lagerinredning som är den mest optimala för alla lager. Inredningen är nämligen beroende av flera faktorer på det enskilda lagret. När det gäller lagerinredning så är det viktigaste därför att känna till detaljerna på ditt eget lager. På detta sätt blir det lättare att hitta fram till din optimala lagerinredning. 

Här kan du se några av de data du bör samla in om ditt lager:

Data om din lagerbyggnad

  • Hur hög, bred och djup är lagerbyggnaden?
  • Hur är dörrar och portar placerade i lagerbyggnaden?
  • Var är byggnadspelare och tekniska installationer placerade?  
  • Har golvet en jämn yta? Kontrollera eventuellt golvets belastningskapacitet.

Data om dina produkter

  • Hur mycket väger dina varor?
  • Vad är dimensionerna på dina varor?
  • Gör gärna en ABC-kategorisering av dina produkter.

Data till hantering av produkterna

  • Vilken truck använder ni till att hantera varorna på lagret? Eller vilken truck ska användas i framtiden?

 

 

Vad är era framtida behov? 

När du har kontroll på datan kring lagerbyggnaden och dess nuvarande behov så är det dags att titta lite på framtiden. Vilka framtida behov räknar du med att få i verksamheten? All information om lagrets nuvarande situation ska nämligen kombineras med era förväntningar på tillväxt i framtiden. En ökad omsättning hänger ofta samman med ett ökat behov av lagerkapacitet. Det är därför en god idé att titta på er tillväxtstrategi och ta hänsyn till den när du planerar själva lagerinredningen - det ska ju finnas plats för alla varor. 

 

 

 

 

Ekonomi och budget

När det gäller lagerinredning, så är de ekonomiska möjligheterna självfallet också viktiga att överväga. Vilken budget har du för lagerinredningen? 

Inredningen av lagret behöver inte vara en jättestor investering, men det är alltid en god idé att vara realistisk i förhållande till budget och önskemål, vad gäller lagerinredningen. 

 

Lagerinredningen är beroende av dina lagerdata

Dina möjligheter för inventarier till lagret är beroende av all data som du har tagit fram i ditt förarbete. Som sagt så finns det inte bara en typ av inredning som passar perfekt till alla lager, utan några av de vanligaste inventarierna till ett lager är lagerställ och lådor för förvaring av varor.

 

Lagerställ ger god överblick 

Lagerställ är optimala att ha på ditt lager eftersom de har en hög lastningskapacitet och kan förvara riktigt många varor på liten yta. De är enkla men med breda hyllor som håller för stora och tunga varor. Det praktiska med lagerställ är också att de inte fyller mer än den plats som faktiskt används för förvaring av varorna, och därför slösas det inte med utrymme. De kan också sättas samman i precis den storlek som matchar dina varor. Lagerställ ger en riktigt bra överblick och förvaring, och du kan hitta ett brett urval av olika typer lagerställ hos HHL.se

Skapa ordning på lagerställen med lådor till dina produkter

När du har fått ordning på lagerställen så är det dags att använda tiden på en ordentlig och strukturerad uppdelning och uppställning av produkterna. Det är fördelaktigt att välja en lösning som gör arbetet lättare för personalen på lagret. Arbetseffektiviteten ökar nämligen en hel del när det är ordning bland produkterna och de snabbt kan hittas utan problem. Förvara därför produkterna i lådor med tydlig märkning så olika typer av produkter hålls separat från varandra. 

 

Hitta lagerinventarier till ditt industrilager hos HHL.se

Dina möjligheter för lagerinredning är beroende av storleken på ditt lager, dina produkter och dina framtidsutsikter, alltså all din lagerdata. 

När det är ordning på allt så kan du hos Hans Høj Lagerinventar A/S hitta ett brett sortiment av lagerinventarier till ditt lager. Kanske behöver du lagerställ, industriställ, pallställ, lagerlådor, Lagerinventarier av hög kvalié kan hjälpa till med att optimera processer i verksamhetens dagliga drift och därför hittar du alltid ett väldigt stort urval av inventarier av högsta kvalié hos oss. Om du kan föreställa dig en specifik lagerinventarie i inredningen av ditt lager, så kan du högst troligt hitta det hos HHL.se. Kan du inte finna det du är ute efter i sortimentet, så är du mer än välkommen att kontakta oss så kan vi vägleda och hjälpa dig.

Jag handlar som