Produktkategorier
Others

Optimera ditt lagerflöde

lagerflöde

Ett väl fungerande lagerflöde innebär ofta nöjda kunder. Om lagerpersonalens arbetsvillkor försämras kommer det utan tvekan att påverka ditt lagerflöde och i slutändan kan det mycket väl resultera i missnöjda kunder.

Genom att optimera ditt lagerflöde kan du säkerställa att allt arbete utförs korrekt och i tid, vilket minimerar mängden reklamationer och håller dina kunder nöjda och glada. Läs mer här och få bra idéer om hur du kan optimera ditt lagerflöde.

Fokusera på arbetsförhållandena

Medarbetarna är trots allt alltid den viktigaste resursen. Om din kundtjänst upplever ett ökande antal klagomål på skadade eller felsorterade varor faller det ofta tillbaka på lagerpersonalens arbetsförhållanden.

Har de anställdas plockrutiner blivit svårare eller har de haft onödigt långa transportvägar? För att säkerställa att din lagerpersonal utför sitt arbete så bra som möjligt är det viktigt att överväga om lagrets arbetsförhållanden är i ordning.

Dåliga arbetsförhållanden kan resultera i stress som då kan leda till misstag i arbetet och det kommer kunderna sannolikt att uppleva som slarvigt. Därför ligger det i hela företagets intresse att ge lagerpersonalen de bästa förutsättningarna att utföra sitt arbete.

Inred enligt de mest sålda föremålen

Om ditt lagerflöde ska vara så effektivt som möjligt är det viktigt att ha lagrets mest sålda artiklar inom räckhåll. Ju mindre tid en anställd behöver lägga på transport fram och tillbaka, desto snabbare kan varorna packas och skickas iväg.

Ett bra tips är att se ditt lager som ett kök. Du är självklart fri att inreda ditt kök som du vill, men det finns en anledning till att de flesta av oss väljer att ha besticken i översta lådan. De saker du använder mest ska finnas nära till hands och detsamma gäller ett lager.

Håll lagerpåfyllning på 80 %

Vid leveransstopp är det bra att ha lite extra utrymme för tillfällig omfördelning, men samtidigt vill man förstås också använda sitt förvaringsutrymme så optimalt som möjligt.

Med en lagerpåfyllning på runt 80–85 % bör det finnas gott om utrymme för tillfällig omfördelning. Samtidigt bör det generellt sett också finnas gott om varor i lager. Om så inte är fallet är det värt att överväga att öka lagringskapaciteten - antingen med fler hyllor eller mer utrymme.

Uppdatera ditt lager kontinuerligt

Det är alltid bra att ha koll på utbudet. Om det har skett förändringar i ditt sortiment som inte längre är tillfälliga bör du nog tänka om inredningen av lagret för att optimera arbetsflödet.

Oavsett om efterfrågan på en vara har ökat eller minskat kan det lätt ha en negativ inverkan på lagerflödet. Är en populär vara inte längre populär? Flytta den och låt en ny läggas till - det kan spara många meter för lagerpersonalen.

Ett annat alternativ kan också vara att begränsa lagringsutrymmet för en vara. Det handlar om att utnyttja lagringskapaciteten optimalt och är det något som inte behöver lika mycket utrymme som tidigare så finns det ingen anledning att vila på lagrarna.

Ha rätt hjälpmedel för att säkerställa ett effektivt lagerflöde

Återigen är det värt att nämna att medarbetarna är den viktigaste resursen. Ju bättre arbetsförhållanden desto mer effektivitet och det gäller särskilt i förhållande till hjälpmedel.

Alla lagerarbetare bör ha ett eget packbord med allt de behöver lättillgängligt och nära till hands. Det är ett enkelt sätt att undvika köer och på så sätt optimera lagrets arbetsflöde.

Lagerpersonalen ska självklart även ha tillgång till vagnar, trolleys och lyfthjälpmedel och dessutom är det också bra att ha miljöstationer på strategiskt utvalda platser.

Vill du börja optimera ditt lagerflöde? Oavsett vilken typ av förvaringsutrustning du behöver så hittar du den här på HHL. Behöver du vägledning om våra produkter kan vi kontaktas på tel 010-884 89 20 eller på mailadressen kundservice@hhl-lagerhyllor.se.

Jag handlar som