Produktkategorier
Others

Produkt- och bruksanvisningar

Vid inköp och användande av nya produkter ansvarar man för att man sätter sig in i produktens bruksanvisning. Vid inredning av nya lokaler har man plikt att efterleva arbetsmiljöverkets regler på området. Särskilt när det gäller lagerinredning, där man har ökad risk for arbetsskador, är det av yttersta vikt att följa regler och föreskrifter för att öka säkerheten.

Till många av våra produkter medföljer därför en bruksanvisning, som beskriver korrekt uppsättning och användande av produkten. Till produkter, där det krävs märkning av lastförmåga, skickar vi också etiketter med påtryckt maxbelastning med att sättas på produkten. Detta krävs av arbetsmiljöverket.

Du kommer också att se att, när du hittar produkter på vår hemsida, så finns det säkerhetsrelaterade varor under produkten vilket gör det enkelt och överskådligt att beställa dessa tillsammans med vald produkt.

Jag handlar som