Produktkategorier
Others

Regler för lagerinredning

Lagerinredningen är en viktig del av lagerpersonalens arbetsplats, och är en av många säkerhetsregler och förordningar som ska följas. Några av reglerna är fastställda i EN-standarden, andra från Arbetsmiljöverket. Här på sidan kan du få en överblick över några av reglerna för lagerinredning med fokus på lagerställ, intern trafik och tillfartsvägar. 

 

Regler för ställ på lagret

Ställ är ett optimalt sätt att utnyttja platsen i lagret på, och lagerställ används på de flesta lager. Ställen har en hög lastkapacitet och kan förvara riktigt många varor på liten yta. Just på grund av den höga höjden är det enormt viktigt att ha säkerheten i ordning så det inte sker olyckor på lagret. Därför finner du här några av de många regler som finns för ställ på lagret. 

 

Ställ ska som utgångspunkt alltid sättas fast i golvet

Ställ på lagret ska sättas fast i golvet med ankarbultar för att säkra att stället är stabilt och säkert på lagret. 

 • Står lagerställen som enstaka ställ så ska de alltid bultas fast, oavsett ställets höjd. 
 • Enstaka ställ bör också säkras med ryggkryss om de är tyngre belastade.  
 • Dubbla ställ ska ha distansstycken på 200-400 m.m. 
 • Kom ihåg att alltid sätta belastningsskyltar synliga på alla ställ så att man får en överblick över hur hög vikt varje ställ klarar. Skylten kan sättas på gaveln eller på bärbalkarna. 
 • Alla utsatta gavlar på lagerställen ska ha påkörningsskydd eller truckskydd. 
 • Alla ställ ska ha nät på baksidan om lagerstället vänder ut mot arbetsplatser. 
 • Vid genomfart mellan ställ så ska det finnas ett skydd så att genomfarten är säkrad mot risken av nedfallande varor. 

När det gäller ställ på lagret så är det många regler som ska följas för att säkra en trygg arbetsmiljö. Vi rekommenderar att man kontrollerar alla regler för lagerställ grundligt så att du är säker på att din verksamhet följer säkerhetsreglerna och minskar risken för olyckor på arbetsplatsen. 

 

Andra regler för lagerinredningar

Inredningen av lagret ska leva upp till en lång rad krav och här kan du få en överblick över några av dessa krav som gäller både inredningen och arbetsmiljön på lagret. Utöver lagerställ så gäller det bland annat också regler för den interna trafiken och färdvägarna på lagret.  

 

Intern trafik och färdvägar

Intern trafik

Den interna trafiken inkluderar både gående och körande trafik som förekommer inom och utom lagerområdet. Här gäller bland annat följande regler:

 • Färdvägarna ska ha en bredd som passar till transportmedel och varor som finns på lagret.
 • Färdvägarna för fordon på lagret ska placeras med tillräckligt avstånd från gångtrafiken, dörrar, portar och nödutgångar. 
 • Gående och körande trafik ska helst hållas så separata som möjligt. 

Tillfartsvägar

På lagret finns färdvägar som är enormt viktiga för både säkerheten, effektiviteten och den dagliga aktiviteten på lagret. Därför gäller också en rad regler för färdvägarna: 

 • Alla färdvägar ska rensas från blockerande objekt som varor och emballage.
 • Flyktvägar och vägar till både körande och gående trafik får inte blockeras av exempelvis pallar, fordon, transportvagnar m.m.
 • Nödutgångar och flyktvägar ska alltid hållas fria. Det ökar också säkerheten i händelse av brand. 

 

Kom ihåg att alltid göra efterkontroll av ditt lager

När det gäller lagret så är det ingen hemlighet att det kan vara lite av en djungel att hitta runt bland de många reglerna vad gäller inredning. Det ska göras en efterkontroll av lagret när lagret är monterat, och därefter löpande, minst en gång per år. Kontrollen av lagret säkerställer att lagret följer alla regler och ökar säkerheten för lagerpersonalen på arbetsplatsen. 

Vi vill göra dig uppmärksam på att denna sida endast nämner ett urval av de många regler för lagerinredning, och vi rekommenderar därför också att du kontrollerar reglerna som är fastställda i både EN-standarden och hos Arbetsmiljöverket.

Jag handlar som