Produktkategorier
Others

Regler för pallställ

Pallereol

Pallställ är avsedda för förvaring av varor på ett lager. De erbjuder utrymme för massor av varor och platsen på lagret kan därför utnyttjas väl. Varje år sker det dock olyckor i samband med lagerhantering av varor i pallställ. Majoriteten av dessa olyckor kan undvikas om pallställen och miljön runt omkring är utformad utifrån säkerhetsreglerna för pallställ. Här på sidan kan du läsa mer om några av reglerna för de användningsbara pallställen.

 

Säkerhetsregler för användning av pallställ på lagret

När du väljer de praktiska pallställen på lagret så är det en del regler som ska följas. Många av reglerna står nedskrivna i Arbetsmiljöverkets föreskrift om pallställ och lagersäkerhet, och här på sidan har vi därför endast fokus på att beskriva ett utval av säkerhetsreglerna för pallställ på lagret. 

Vi hänvisar därför till att läsa på ytterligare om reglerna för pallställ, i både EN-standarden och i Arbetsmiljöverkets föreskrift, om du vill läsa om alla krav och säkerhetsbestämmelser som gäller säkerheten på lagret.  

 

Pallställ ska sättas fast i golvet

Pallställ ska som utgångspunkt alltid sättas fast i golvet med ankarbultar.

 • Enstaka pallställ ska vara fastbultade i golvet på alla ställben. Ankarbultarna ska säkra stället, sitta ordentligt fast i golvet och säkra stabilitet, det är därför också viktigt att underlaget är stabilt.
 • Om två pallställ står med ryggen mot varandra, så ska de yttersta ställbenen alltid göras fast med ankarbultar i golvet, medan de bakre benen ska vara bultade tillsammans.
 • Stag ska alltid vara fastsatta och säkrade med split. 

 

Skydda pallställen mot att bli påkörda av stora maskiner

Det kan vara mycket farligt om höga pallställ blir påkörda av maskiner på lagret. Därför gäller några regler om truckskydd så att pallarna och lagerpersonalen skyddas så långt det är möjligt.  

 • Truckskydd ska monteras för att skydda mot på påkörning av gaffeltruck. Det är särskilt aktuellt när pallställen kommer upp i 4 meters höjd eller högre.
 • Truckskydd är ofta inte nödvändigt om man kör med pallstaplare eller andra mindre maskiner.
 • Arbetsmiljöverket kan kräva att truckskydd ska monteras, men det beror ofta på hur man värderar omständigheterna. 

 

Håll ett öga på dina pallställ

Det är en självklarhet att pallställen på ditt lager naturligtvis inte får vara skadade, defekta eller sakna delar. Det är viktigt att kontrollera dina ställ och om stag, pallben eller annat skulle vara skadat, så måste det genast repareras eller bytas ut. 

 

Skydd mot fallande varor

Hanteringen av pallar och varor på lagret är också ett område där det är viktigt att ha koll på säkerheten. Därför finns det också regler kring personalens hantering av pallställ och varor. 

 • Ett pallställ ska ha en tydlig märkning gällande den maximalt tillåtna belastningen.
 • Har du en fast arbetsplats på lagret eller i en gång under ett pallställ så ska en platta, ett nät eller liknande, monteras som skydd mot nedfallande varor.
 • Om personal ska ha möjlighet att gå under stället så ska frihöjden till det överliggande staget vara 2,1 meter.
 • Om det ska kunna ställas en pall in i stället så ska det däremot vara 2-2,5 meters fri yta från avlastningsplatsen. Då kan nämligen personalen manövrera pallyftaren. 
  • Det ska också vara 2-2,5 meter i riktning från där personalen trycker och drar.
 • Enstaka pallställ, som är placerade i lagerrummet där det är trafik bakom, ska ha monterat ett nät, en fast platta eller liknande från 2 meters höjd. Genom att ha en form av stoppmekanism monterad så undviker du att varor kan tryckas ut på andra sidan av pallstället. 

 

 

Årlig tillsyn av lagret

Tillsyn av lagret ska ske enligt den europeiska standarden EN 15635:2008. Tillsynen ska göras när lagret monterats, och därefter löpande, minst en gång om året. Det är enormt viktigt att få lagret kontrollerat så du är säker på att lagret följer reglerna och är en säker plats för personalen att arbeta på. 

För att få full överblick över lagen för användandet av pallställ, så kan du läsa fler regler i både EN-standarden och Arbetsmiljöverket.

Jag handlar som